Jak začít učit?

Trnitost cesty k učitelství se liší u každého z nás podle toho, kolik je ti let, co už máš vystudováno, jak jsi na tom časově a finančně atd. Než se na to podíváme dál, věz, že pokud jsi motivovaný/á učit mladší generace i učit se od nich, stojí to za to!

Kde chceš učit?
Mateřská škola

.Pokud chceš učit v mateřské škole budeš (případně nebudeš) si doplňovat kvalifikaci podle toho, co z následujícího jsi absolvoval/a:

Střední škola v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy 

Pokud máš maturitu ze střední školy, která byla zaměřená na přípravu učitelů mateřské školy, jsi kvalifikován(a) pro funkci učitele v MŠ a můžeš se rovnou přihlásit na volné pracovní místo.

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 6 odst. (1) písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

NEBO

Střední škola v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů

Pokud chceš učit v MŠ a máš maturitu ze střední školy zaměřené na přípravu vychovatelů, stačí ti dodělat si 

➥ tzv. jednotlivou zkoušku (podle § 113 zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání tzv. školský zákon), která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 6 odst. (1) písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

NEBO

Vyšší odborná škola obor vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy

Pokud chceš učit v MŠ a máš vystudovanou vyšší odbornou školu zaměřenou na přípravu učitelů MŠ, jsi kvalifikován(a) pro funkci učitele v MŠ a můžeš se rovnou přihlásit na volné pracovní místo.

 V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 6 odst. (1) písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

NEBO

Vyšší odborná škola obor vzdělání zaměřeném na speciální pedagogiku

Pokud chceš učit v MŠ a máš vystudovanou vyšší odbornou školu zaměřenou na speciální pedagogiku, jsi kvalifikován(a) pro funkci učitele v MŠ a můžeš se rovnou přihlásit na volné pracovní místo.

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 6 odst. (1) písm. g) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

NEBO

Vyšší odborná škola v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů 

Pokud chceš učit v MŠ a máš vystudovanou vyšší odbornou školu zaměřenou na přípravu vychovatelů, stačí ti dodělat si 

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 6 odst. (1) písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

NEBO

Vysoká škola v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy

Pokud chceš učit v MŠ a máš vystudovanou vysokou školu (stačí Bc.) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy, jsi kvalifikován(a) pro funkci učitele v MŠ a můžeš se rovnou přihlásit na volné pracovní místo.

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 6 odst. (1) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

NEBO

Vysoká škola v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku

Pokud chceš učit v MŠ a máš vystudovanou vysokou školu (stačí Bc.) v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, jsi kvalifikován(a) pro funkci učitele v MŠ a můžeš se rovnou přihlásit na volné pracovní místo.

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 6 odst. (1) písm. g) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

NEBO

Vysoká škola ve studijního oboru pedagogika, případně v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času

Pokud chceš učit v MŠ a máš vystudovanou vysokou školu (stačí Bc.) v oboru pedagogika, případně v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času, stačí ti dodělat si 

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 6 odst. (1) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

NEBO

Nic z výše uvedeného

Pokud nemáš vystudováno nic z toho, co by tě opravňovalo učit v MŠ rovnou (nebo po dodělání si CŽV vzdělání nebo zkoušky), můžeš se rozhodnout, jakou cestu zvolit. 

Záleží na tom v jaké situaci se nacházíš. Nejjednodušší je vybrat si tu úroveň studia pedagogického oboru, která ti v tvojí aktuální situaci vyhovuje (střední, vyšší odborná nebo vysoká škola). Vyber si obor, který je zaměřen na na přípravu učitelů mateřské školy případně speciální pedagogiku (v případě VOŠ a VŠ).

Malé doporučení: Pokud tušíš, že bys ráda/a v budoucnu učil/a na 1. stupni ZŠ, je nejvýhodnější vybrat si “univerzální” obor, se kterým to bude jednodušeji možné. Takovými obory jsou – speciální pedagogika (Mgr.) nebo studium zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy (Mgr.).Asistent pedagoga

V současnosti jsou rozlišovány dvě úrovně odbornosti asistentů pedagoga – podle nich je odlišeno i požadované vzdělání:

  1. pro vyšší úroveň činnosti – přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole s integrovanými žáky – musí mít asistent pedagoga střední vzdělání s maturitou a odpovídající pedagogické vzdělání (SŠ, VOŠ nebo VŠ zaměřenou na pedagogiku nebo alespoň kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga);
  2. pro nižší úroveň činnosti – pomocné výchovné práce ve škole nebo školském zařízení – stačí asistentovi pedagoga střední vzdělání s výučním listem nebo dokonce i jen vzdělání základní, podmínkou je absolvování kvalifikačního kurzu pro asistenty pedagoga.

Pokud se chceš stát asistentem pedagoga (vyšší úrovně) budeš (případně nebudeš) si doplňovat kvalifikaci podle toho, co z následujícího jsi absolvoval/a:

Střední škola s maturitou s pedagogickým zaměřením

Pokud chceš být asistentem pedagoga a máš střední vzdělání školu (s maturitou) v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením, jsi kvalifikován(a) pro funkci pomocného asistenta pedagoga a můžeš se rovnou přihlásit na volné pracovní místo.

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 20 odst. (1) písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

NEBO

Střední škola (s maturitou) bez pedagogického zaměření

Pokud chceš být asistentem pedagoga a máš maturitu ze střední školy bez pedagogického zaměření, budeš ji muset doplnit o:

➥ BUĎ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku,

➥ NEBO studium pedagogiky. Což je vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a uskutečňovaném vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro asistenta pedagoga s obsahovým zaměřením na pedagogiku a psychologii.

➥ NEBO absolvování vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga uskutečňovaného vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 20 odst. (1) písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

NEBO

Vyšší odborná škola s pedagogickým zaměřením 

Pokud chceš být asistentem pedagoga a máš vyšší odbornou školu s pedagogickým zaměřením, jsi kvalifikován(a) pro funkci pomocného asistenta pedagoga a můžeš se rovnou přihlásit na volné pracovní místo.

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 20 odst. (1) písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

Vyšší odborná škola bez pedagogického zaměření 

Pokud chceš být asistentem pedagoga a máš vyšší odbornou školu bez pedagogického zaměření, budeš ji muset doplnit o:

➥ BUĎ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku,

➥ NEBO studium pedagogiky. Což je vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a uskutečňovaném vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro asistenta pedagoga s obsahovým zaměřením na pedagogiku a psychologii.

➥ NEBO absolvováním vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga uskutečňovaného vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 20 odst. (1) písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

Vysokou školu v oblasti pedagogických věd 

Pokud chceš být asistentem pedagoga a máš vysokou školu (stačí Bc.) s pedagogickým zaměřením, jsi kvalifikován(a) pro funkci pomocného asistenta pedagoga a můžeš se rovnou přihlásit na volné pracovní místo.

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 20 odst. (1) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

Vysokou školu bez pedagogického zaměření 

Pokud chceš být asistentem pedagoga a máš vyšší odbornou školu bez pedagogického zaměření, budeš ji muset doplnit o:

➥ BUĎ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na pedagogiku,

➥ NEBO studium pedagogiky. Což je vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a uskutečňovaném vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro asistenta pedagoga s obsahovým zaměřením na pedagogiku a psychologii.

➥ NEBO absolvováním vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga uskutečňovaného vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 20 odst. (1) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Pro nižší úroveň činností asistenta pedagoga tě kvalifikuje vzdělání stejné jako v případě vyšší úrovně činností ale postačí také pokud máš:

Střední vzdělání s výučním listem 

Pokud chceš být asistentem pedagoga a máš střední vzdělání s výučním listem, budeš ho muset doplnit o:

➥ studium pedagogiky

Což je vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a uskutečňovaném vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro asistenta pedagoga s obsahovým zaměřením na pedagogiku a psychologii.

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 20 odst. (2) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

NEBO

Střední vzdělání (bez maturity) v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu asistentů pedagoga

Pokud chceš být asistentem pedagoga a máš střední vzdělání zaměřené na přípravu asistentů pedagoga, jsi kvalifikován(a) pro funkci pomocného asistenta pedagoga a můžeš se rovnou přihlásit na volné pracovní místo.

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 20 odst. (2) písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

NEBO

Střední vzdělání (bez maturity)

Pokud chceš být asistentem pedagoga a máš střední vzdělání s výučním listem, budeš ho muset doplnit o:

➥ BUĎ studium pedagogiky

Což je vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a uskutečňovaném vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro asistenta pedagoga s obsahovým zaměřením na pedagogiku a psychologii) 

➥ NEBO absolvování vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga uskutečňovaného vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 20 odst. (2) písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

NEBO

Základní vzdělání 

Pokud chceš být asistentem pedagoga a máš střední vzdělání s výučním listem, budeš ho muset doplnit o:

➥ absolvování vzdělávacího programu pro asistenty pedagoga uskutečňovaného vysokou školou nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 20 odst. (2) písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících1. stupeň ZŠ

Pokud chceš učit na 1. stupni základní školy, budeš muset absolvovat magisterský obor na vysoké škole v oblasti pedagogických věd

Začít učit rovnou můžeš po absolvování studijních programů v následujících oblastech: 

  1. pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

  1. pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů základní umělecké školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu,

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

  1. umění studijního oboru umělecko – pedagogického zaměření, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu,

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

  1. pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku pro učitele

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. h) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

Po absolvování těchto studijních oborů si budeš muset doplnit kvalifikaci:

  1. pedagogika/pedagogické vědy zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času

K tomuto vzdělání si budeš muset doplnit:

 ➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

  1. pedagogické vědy zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy nebo na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy

K tomuto vzdělání si budeš muset doplnit:

 ➥ BUĎ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, 

➥ NEBO doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace (podle § 22 odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících). Tím se rozumí vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a uskutečňovaném vysokou školou, kterým získávají absolventi magisterských studijních programů v oblasti pedagogických věd zaměřených na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni nebo druhu školy. 

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

  1. pedagogické vědy zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy 

K tomuto vzdělání si budeš muset doplnit:

 ➥ vzdělání  v programu celoživotního vzdělávání zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy,

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

  1. pedagogické vědy zaměřené na speciální pedagogiku, studijního oboru speciální pedagogika

K tomuto vzdělání si budeš muset doplnit:

 ➥ vzdělání  v programu celoživotního vzdělávání zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně základní školy,

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 7 odst. (1) písm. h) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících2. stupeň ZŠ nebo SŠ


Jaké předměty chceš začít učit?


Všeobecné předměty

Tzv. všeobecně–vzdělávacími předměty se podle zákona o ped. pracovnících rozumí předměty „opravňující k obecnému pedagogickému působení na dané škole“. Typicky jsou to např. čeština, matematika, občanská výchova, dějepis, základy společenských věd apod., přírodopis, fyzika, chemie apod.

V některých případech se požadavky na učitele/ky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ liší, proto si svou situaci raději porovnej u obou stupňů:


Všeobecné předměty pro 2. stupeň ZŠ nebo nižší stupně víceletých gymnázií

Pokud chceš učit některý z těchto předmětů na 2. stupni ZŠ a nižším gymplu, budeš (případně nebudeš) si doplňovat kvalifikaci podle toho, co z následujícího jsi absolvoval/a:


Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ

Pokud chceš učit určitý předmět na 2. stupni ZŠ, nejlogičtější cestou k tomu je magisterský titul z učitelství daného předmětu pro 2. stupeň ZŠ.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víš, že chceš učit na druhém stupni češtinu, vystuduješ bakaláře v oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a na téže škole pak navazujícího magistra Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy. Některé školy předchozího bakaláře v daném oboru pro přijetí na navazujícího magistra přímo vyžadují.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého studia budeš muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ

Pokud chceš učit určitý předmět na 2. stupni ZŠ, kvalifikaci k tomu získáš magisterským titulem z učitelství daného předmětu pro 2. stupeň ZŠ a/nebo SŠ.

Tedy např. pokud chceš učit na druhém stupni dějepis, vystuduješ bakaláře v oboru Dějepis se zaměřením na vzdělávání a na téže škole pak navazujícího magistra Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ. Některé školy předchozího bakaláře v daném oboru pro přijetí na navazujícího magistra přímo vyžadují.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého studia budeš muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ

Pokud chceš učit určitý předmět na 2. stupni ZŠ, můžeš ho učit i s magisterským titulem z učitelství daného předmětu pro SŠ.

Tedy např. pokud chceš učit na druhém stupni zeměpis, vystuduješ bakaláře v oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání a na téže škole pak navazujícího magistra Učitelství geografie pro střední školy. Některé školy předchozího bakaláře v daném oboru pro přijetí na navazujícího magistra přímo vyžadují.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého studia budeš muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Mgr. ze speciální pedagogiky pro učitele

Pokud chceš učit určitý předmět na 2. stupni ZŠ a máš magistra ze speciální pedagogiky pro učitele, stačí ti doplnit si

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Mgr. z učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Pokud chceš učit určitý předmět na 2. stupni ZŠ a máš magistra z učitelství pro 1. stupeň ZŠ (jinak také primární pedagogika), stačí ti doplnit si

buď

bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ

To znamená, že pokud máš magistra z učitelství 1. stupně a později zjištíš, že by tě lákal spíš 2. stupeň, jednou z variant je doplnit si bakaláře z učitelství ideálně daného předmětu pro 2. stupeň ZŠ.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého bakalářského studia budeš muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. f) bodu 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ

To znamená, že pokud máš magistra z učitelství 1. stupně a později zjištíš, že by tě lákal spíš 2. stupeň, stačí ti doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ na některé vysoké škole.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. f) bodu 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace (DVPP)

To znamená, že pokud máš magistra z učitelství 1. stupně a později zjištíš, že by tě lákal spíš 2. stupeň, už jsi kvalifikovaný/á pedagog/žka, a tak ti stačí doplnit si k tomu učitelství ideálně daného předmětu pro 2. stupeň ZŠ v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. f) bodu 3. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnícíchnebo

Mgr. z učitelství pro ZUŠ toho oboru, který budeš učit

Pokud chceš učit určitý předmět na 2. stupni ZŠ, můžeš ho učit i s magistrem z učitelství daného předmětu pro ZUŠ.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. g) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Mgr. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chceš učit určitý předmět na 2. stupni ZŠ a máš magistra z nepedagogického oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, stačí ti doplnit si

buď

➥ pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že když budeš chtít učit třeba dějepis, ale budeš mít třeba omylem magistra z ekonomie, nejlepší je pro tebe dodělat si bakaláře v oboru Dějepis se zaměřením na vzdělávání, čímž získáš pedagogickou kvalifikaci i potřebnou odbornost v předmětu.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého bakalářského studia budeš muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. d) bodu 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že když budeš chtít učit třeba češtinu, ale budeš mít třeba omylem inženýra z informatiky, stačí ti doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíš si ovšem najít studium CŽV, které odpovídá oboru tvého magistra, tedy např. CŽV učitelství v oboru informační a komunikační technologie. Tím získáš pedagogickou kvalifikaci pro učitelství na 2. stupni ZŠ.

Pozn.: „Aprobovanost“ pro výuku českého jazyka si doplníš studiem učitelství daného předmětu v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. d) bodu 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Všeobecné předměty pro SŠ, SOŠ, SOU nebo gymnázia

Pokud chceš učit některý z těchto předmětů na středních školách, učilištích nebo gymnáziích, budeš (případně nebudeš) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda už máš:


Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ

Pokud chceš učit určitý předmět na SŠ, nejlogičtější cestou k tomu je magisterský titul z učitelství daného předmětu pro SŠ.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víš, že chceš učit na střední škole češtinu, vystuduješ bakaláře v oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a na téže škole pak navazujícího magistra Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy. Některé školy předchozího bakaláře v daném oboru pro přijetí na navazujícího magistra přímo vyžadují.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého studia budeš muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (1) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ

Pokud chceš učit určitý předmět na SŠ, kvalifikaci k tomu získáš magisterským titulem z učitelství daného předmětu pro 2. stupeň ZŠ a/nebo SŠ.

Tedy např. pokud chceš učit na střední škole dějepis, vystuduješ bakaláře v oboru Dějepis se zaměřením na vzdělávání a na téže škole pak navazujícího magistra Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ. Některé školy předchozího bakaláře v daném oboru pro přijetí na navazujícího magistra přímo vyžadují.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého studia budeš muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (1) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ

Pokud chceš učit určitý předmět na SŠ a máš magistra z učitelství pro 2. stupeň ZŠ, stačí ti doplnit si

buď

bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ

V praxi to tedy znamená, že pokud už máš magistra např. z ČJ a AJ pro 2. stupeň ZŠ, měl/a by sis k tomu doplnit bakaláře, tedy např. Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (1) písm. d) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnícíchnebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů SŠ

To znamená, že pokud už máš magistra z učitelství matematiky pro 2. stupeň, stačí ti doplnit si k tomu učitelské CŽV na některé vysoké škole.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (1) písm. d) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace (DVPP)

To znamená, že pokud máš magistra z učitelství 2. stupně a později zjištíš, že by tě víc lákalo učitelství na střední škole, už jsi kvalifikovaný/á pedagog/žka, a tak ti stačí doplnit si k tomu učitelství ideálně daného předmětu pro SŠ v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (1) písm. d) bod 3. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Mgr. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chceš učit určitý předmět na SŠ a máš magistra z nepedagogického oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, stačí ti doplnit si:

buď

➥ pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že když budeš chtít učit třeba dějepis, ale budeš mít třeba omylem magistra z ekonomie, nejlepší je pro tebe dodělat si bakaláře v oboru Dějepis se zaměřením na vzdělávání, čímž získáš pedagogickou kvalifikaci i potřebnou odbornost v předmětu.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého bakalářského studia budeš muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (1) písm. c) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že když budeš chtít učit třeba češtinu, ale budeš mít třeba omylem inženýra z informatiky, stačí ti doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíš si ovšem najít studium CŽV, které odpovídá oboru tvého magistra, tedy např. CŽV učitelství v oboru informační a komunikační technologie. Tím získáš pedagogickou kvalifikaci pro učitelství na SŠ. 

Pozn.: „Aprobovanost“ pro výuku jazyka si doplníš studiem učitelství daného předmětu v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (1) písm. c) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnícíchCizí jazyky

Požadavky na vyučující cizích jazyků jsou shodné pro učitelství na 2. stupni ZŠ i pro SŠ.

Pokud chceš učit některý z cizích jazyků na 2. stupni ZŠ, gymnáziích, středních školách a učilištích, budeš (případně nebudeš) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda máš:

Pokud nemáš ani jedno z toho, budeš si to muset doplnit celé, případně se kvalifikovat v jiném předmětu a aprobaci pro jazyk si doplnit v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.


Mgr. z učitelství příslušného cizího jazyka

Pokud chceš učit určitý cizí jazyk na 2. stupni ZŠ nebo SŠ, nejlogičtější cestou k tomu je magisterský titul z učitelství daného cizího jazyka.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víš, že chceš učit na druhém stupni angličtinu, vystuduješ bakaláře v oboru Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a v nejjednodušším případě pak na té samé škole i navazujícího magistra Učitelství anglického jazyka a literatury. Některé školy předchozího bakaláře v daném oboru pro přijetí na navazujícího magistra přímo vyžadují.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého studia budeš muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdeš požadavky:
▶ pro 2. stupeň ZŠ podle § 8 odst. (1) písm. i) v § 12 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ podle § 9 odst. (1) písm. g) § 12 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Bc. (nebo vyšší) z učitelství / se zaměřením na vzdělávání

Pokud chceš učit určitý cizí jazyk a máš bakaláře nebo magistra z nějakého pedagogického oboru, stačí ti doplnit si

jazykovou zkoušku na úrovni aspoň C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) +
doplňující didaktické studium příslušného jazyka (DVPP)

Tedy např. pokud jsi vystudoval/a bakaláře v oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání, možná jsi odjel/a pracovat na pár let do zahraničí a pak jsi zjistil/a, že chceš učit jazyky, musíš si dodělat jazykovou zkoušku úrovně C1 a k tomu v rámci DVPP tzv. doplňující didaktické studium příslušného jazyka (možná ho někde najdeš jako “pedagogické minimum” pro daný jazyk).

V zákoně najdeš požadavky:
▶ pro 2. stupeň ZŠ podle § 8 odst. (1) písm. i) v § 12 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ podle § 9 odst. (1) písm. g) § 12 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Mgr. ze společenských věd pro daný jazyk

Pokud chceš učit určitý cizí jazyk na 2. stupni ZŠ nebo na SŠ a studoval/a jsi daný jazyk v nějakém společenskovědním programu, stačí ti doplnit si

buď

➥ bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů

V praxi to může znamenat, že budeš mít třeba vystudovanou anglistiku (Mgr.) a doděláš si k tomu bakaláře v oboru Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (nebo pro úplně jiný předmět) – pak budeš kvalifikovaný/á učitel/ka.

V zákoně najdeš požadavky:
▶ pro 2. stupeň ZŠ podle § 8 odst. (1) písm. i) v § 12 písm. c) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ podle § 9 odst. (1) písm. g) § 12 písm. c) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů

To může znamenat, že budeš mít třeba vystudovanou hispanistiku na filozofické fakultě (Mgr.) a doděláš si k tomu studium CŽV pro učitelství jazyků.

V zákoně najdeš požadavky:
▶ pro 2. stupeň ZŠ podle § 8 odst. (1) písm. i) v § 12 písm. c) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ podle § 9 odst. (1) písm. g) § 12 písm. c) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ „studium pedagogiky“

Jedná se o vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném pro DVPP a uskutečňovaném VŠ nebo zařízením pro DVPP.

V zákoně najdeš požadavky:
▶ pro 2. stupeň ZŠ podle § 8 odst. (1) písm. i) v § 12 písm. c) bod 3. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ podle § 9 odst. (1) písm. g) § 12 písm. c) bod 3. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Mgr. z jiného oboru

Pokud chceš učit cizí jazyky na 2. stupni ZŠ, na gymplu nebo na SŠ a máš magistra z jiného oboru než z učitelství nebo společenskovědního studia daného jazyka, stačí ti doplnit si

buď

➥ bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů

V praxi to může znamenat, že budeš mít třeba inženýra z elektrotechniky a doděláš si k němu bakaláře v oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání – pak budeš kvalifikovaný/á učitel/ka.

V zákoně najdeš požadavky:
▶ pro 2. stupeň ZŠ podle § 8 odst. (1) písm. i) v § 12 písm. d) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ podle § 9 odst. (1) písm. g) § 12 písm. d) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů +
jazykovou zkoušku na úrovni aspoň C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) +
doplňující didaktické studium příslušného jazyka (DVPP)

V praxi je to cesta poměrně komplikovaná a vyplatí se v případě, že už máš magistra i jazykovou zkoušku a nechce se ti studovat další bakalář. Musíš si pak tedy najít studium CŽV, které odpovídá oboru tvého magistra, takže např. pokud máš hotovou zkoušku z jazyka, který chceš učit, na úrovni C1 a máš vystudovaná práva, doplníš si CŽV učitelství v oboru právní vědy. Tím získáš pedagogickou kvalifikaci a „aprobovanost“ pro výuku jazyka si doplníš studiem učitelství daného jazyka v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

V zákoně najdeš požadavky:
▶ pro 2. stupeň ZŠ podle § 8 odst. (1) písm. i) v § 12 písm. d) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ podle § 9 odst. (1) písm. g) § 12 písm. d) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Rodilý mluvčí cizího jazyka / na jazykové úrovni rodilého mluvčího

Rodilá/ý mluvčí nebo ten, kdo jazyk ovládá na úrovni rodného jazyka, splňuje předpoklady pro vyučování konverzace tohoto cizího jazyka, pokud dokončil/a alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou

V případě, že získal/a vysokoškolské vzdělání, splňuje předpoklady pro vyučování tohoto cizího jazyka.

V zákoně najdeš požadavky:
▶ pro 2. stupeň ZŠ i pro SŠ v § 22 odst. (4) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnícíchUmělecké předměty

Požadavky na vyučující uměleckých předmětů jsou shodné pro učitelství na 2. stupni ZŠ i pro SŠ.

Pokud chceš učit některý z uměleckých předmětů na 2. stupni ZŠ, gymnáziích, středních školách a učilištích, musíš mít vystudovaného buď

Mgr. / MgA. umělecko-pedagogického zaměření

Pokud chceš učit umělecké předměty na 2. stupni ZŠ nebo SŠ, nejjednodušší cestou k tomu je magisterský titul z oboru daného umělecko–pedagogického zaměření.

Pokud máš tedy „uměleckého“ magistra a zjistíš, že mu můžeš prokázat tzv. umělecko–pedagogické zaměření, pedagogickou kvalifikaci máš.

V zákoně najdeš požadavky tady:
▶ pro 2. stupeň ZŠ v § 8 odst. (3) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ v § 9 odst. (8) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo musíš být

výkonná umělkyně / výkonný umělec

Ředitel/ka školy může písemně uznat požadavek kvalifikace za splněný výkonnému umělci/kyni (takový umělec, který tvoří umělecké výkony, například výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo a výtvory tradiční lidové kultury a výkon artisty, který provádí umělecký výkon), výtvarnému umělci, pokud splňuje požadavky uvedené v Učitel uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pokud zároveň rozsah pracovního úvazku nepřesahuje polovinu maximální stanovené týdenní pracovní doby (dle platné právní úpravy tedy nesmí přesáhnout 20 hodin týdně). Uznání platí po dobu, kdy daný umělec splňuje výše stanovené požadavky.

Pokud chceš učit umělecké předměty na 2. stupni ZŠ, můžeš také prokázat, že jsi výkonným či výtvarným umělcem nebo kvalifikovaně učíš v ZUŠ, na SŠ či konzervatoři. Pokud je to tak a ve škole máš pracovat max. na půl úvazku, může ti ředitel/ka písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace pro odpovídající předmět. Uznání tvé kvalifikace pak platí pouze pro dobu, kdy splňuješ výše uvedené podmínky.

V zákoně najdeš požadavky tady:
▶ pro 2. stupeň ZŠ v § 8 odst. (4) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ v § 9 odst. (9) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnícíchTělesná výchova

Požadavky na vyučující tělesné výchovy jsou shodné pro učitelství na 2. stupni ZŠ i pro SŠ. Pokud chceš učit tělocvik na 2. stupni ZŠ, gymnáziích, středních školách a učilištích, musíš mít vystudovaného

Mgr. se zaměřením na tělesnou výchovu a sport

Pokud chceš učit tělocvik na 2. stupni ZŠ nebo SŠ, stačí ti k tomu magisterský titul (ne nutně pedagogický) z oboru zaměřeného na tělesnou výchovu a sport.

Tedy např. pokud máš magistra v oboru “Trenér“, můžeš spokojeně vyrazit do školství.

V zákoně najdeš požadavky tady:
▶ pro 2. stupeň ZŠ v § 8 odst. (1) písm. h) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ v § 9 odst. (1) písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících