Jak začít učit?

Trnitost cesty k učitelství se liší u každého z nás podle toho, kolik je ti let, co už máš vystudováno, jak jsi na tom časově a finančně atd. Než se na to podíváme dál, věz, že pokud jsi motivovaný/á učit mladší generace i učit se od nich, stojí to za to!

Kde chceš učit?

Mateřská škola

Pokud chceš učit v mateřské škole, budeš (případně nebudeš) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda máš:

Pokud nemáš ani jedno z toho, budeš si muset některou z těchto věcí doplnit. Malé doporučení: Pokud tušíš, že bys ráda*a v budoucnu učil/*a na 1. stupni ZŠ, je nejvýhodnější vybrat si “univerzální” obor, se kterým to bude jednodušeji možné – např. speciální pedagogiku pro učitele (Mgr.) nebo rovnou učitelství 1. stupně ZŠ (Mgr.).

Bc. z učitelství MŠ

Pokud chceš učit v MŠ, stačí ti minimálně bakalářský titul z učitelství MŠ.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víš, že chceš učit ve školce, vystuduješ bakaláře v oboru Učitelství pro mateřské školy.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 6 odst. (1) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Bc. z pedagogiky, učitelství 1. stupně ZŠ, vychovatelství nebo pedagogiky volného času

Pokud chceš učit v MŠ a máš Bc. z pedagogiky, učitelství 1. stupně ZŠ, vychovatelství nebo z pedagogiky volného času, stačí ti dodělat si 

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném VŠ a zaměřeném na přípravu učitelů MŠ

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 6 odst. (1) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Bc. ze speciální pedagogiky

Pokud chceš učit v MŠ, stačí ti alespoň bakalářský titul ze speciální pedagogiky. 

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víš, že chceš učit ve školce, vystuduješ bakaláře v oboru Speciální pedagogika.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 6 odst. (1) písm. g) a podle něj § 6 odst. (2) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Dis. z učitelství MŠ

Pokud chceš chceš učit v MŠ, stačí ti titul Dis. z učitelství MŠ.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víš, že chceš učit ve školce, vystuduješ VOŠ v oboru Učitelství pro mateřské školy.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 6 odst. (1) písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Dis. z vychovatelství

Pokud chceš učit v MŠ a máš Dis. z vychovatelství, stačí ti dodělat si 

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném VŠ a zaměřeném na přípravu učitelů MŠ

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 6 odst. (1) písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Dis. ze speciální pedagogiky

Pokud chceš učit v MŠ, stačí ti titul Dis. ze speciální pedagogiky. 

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víš, že chceš učit ve školce, vystuduješ VOŠ v oboru Speciální pedagogika pro učitele.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 6 odst. (1) písm. g) a podle něj § 6 odst. (2) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Maturita z učitelství MŠ

Pokud chceš chceš učit v MŠ, stačí ti maturitní zkouška z učitelství MŠ.

Tedy pokud jsi vystudoval*a pedagogickou střední školu v oboru předškolní pedagogiky a máš z něj maturitu, můžeš učit ve školce.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 6 odst. (1) písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Maturita z vychovatelství

Pokud chceš učit v MŠ a vystudoval*a jsi pedagogickou střední školu v oboru vychovatelství a máš z něj maturitu. Stačí ti si dodělat

➥ tzv. jednotlivou zkoušku (podle § 113 zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání tzv. školský zákon), která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 6 odst. (1) písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

1. stupeň ZŠ

Pokud chceš učit na 1. stupni základní škol, budeš (případně nebudeš) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda máš:

Pokud nemáš ani jedno z toho, budeš si muset některou z těchto věcí doplnit. Malé doporučení: Pokud tušíš, že bys ráda*a v budoucnu učil/*a ve školce, je nejvýhodnější vybrat si “univerzální” obor, se kterým to bude jednodušeji možné – např. speciální pedagogiku pro učitele (Mgr.).


Mgr. z učitelství 1. stupně ZŠ

Pokud chceš učit určitý předmět na 1. stupni ZŠ, nejlogičtější cestou k tomu je magisterský titul z učitelství 1. stupně ZŠ, jinak také primární pedagogiky.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víš, že chceš učit na 1. stupni základky, vystuduješ magistra v oboru Učitelství pro pro 1. stupeň základní školy.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 7 odst. (1) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ

Pokud chceš učit na 1. stupni ZŠ a máš magistra z učitelství pro 2. stupeň ZŠ nebo učitelství pro 2. stupeň a SŠ, stačí ti doplnit si

buď

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že pokud jsi studoval učitelství jakéhokoliv předmětu buď pro 2. stupeň ZŠ, nebo pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, a později zjištíš, že by tě lákal spíš 1. stupeň, stačí ti doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 1. stupeň ZŠ na některé vysoké škole.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 7 odst. (1) písm. c) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace (DVPP)

To znamená, že pokud máš magistra z učitelství 2. stupně ZŠ nebo 2. stupně ZŠ a SŠ a později zjištíš, že by tě lákal spíš 1. stupeň, už jsi kvalifikovaný*á pedagog*žka, a tak ti stačí doplnit si k tomu učitelství pro 1. stupeň ZŠ v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 7 odst. (1) písm. c) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ

Pokud chceš učit na 1. stupni ZŠ a máš Mgr. z učitelství pro SŠ, stačí ti dodělat si 

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném VŠ a zaměřeném na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 7 odst. (1) písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Mgr. z učitelství pro ZUŠ toho oboru, který budeš učit

Pokud chceš učit nějaký umělecký předmět na 1. stupni ZŠ, stačí ti magisterské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů základní umělecké školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.

Pokud máš tedy vystudován např. obor Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy, můžeš učit výtvarnou výchovu i na 1. stupni ZŠ.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 7 odst. (1) písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Mgr. / MgA. umělecko-pedagogického zaměření 

Pokud chceš učit umělecké předměty na 1. stupni ZŠ, stačí ti k tomu magisterský titul z oboru daného umělecko–pedagogického zaměření.

Pokud máš tedy „uměleckého“ magistra a zjistíš, že mu můžeš prokázat tzv. umělecko–pedagogické zaměření, pedagogickou kvalifikaci máš.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 7 odst. (1) písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Mgr. z pedagogiky, učitelství MŠ, vychovatelství nebo pedagogiky volného času 

Pokud chceš učit na 1. stupni ZŠ a máš Mgr. z pedagogiky, učitelství MŠ, vychovatelství nebo z pedagogiky volného času, stačí ti dodělat si 

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném VŠ a zaměřeném na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 7 odst. (1) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Mgr. ze speciální pedagogiky pro učitele

Pokud chceš učit na 1. stupni ZŠ, stačí ti magisterský titul ze speciální pedagogiky pro učitele

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víš, že chceš učit na 1. stupni, vystuduješ magistra v oboru Speciální pedagogika pro učitele.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 7 odst. (1) písm. h) a podle něj § 7 odst. (2) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Mgr. ze speciální pedagogiky

Pokud chceš učit na 1. stupni ZŠ a máš Mgr. ze speciální pedagogiky (nikoliv ze speciální pedagogiky pro učitele), stačí ti dodělat si 

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném VŠ a zaměřeném na přípravu učitelů 1. stupně ZŠ

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 7 odst. (1) písm. h) a podle něj § 7 odst. (2) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících2. stupeň ZŠ nebo SŠ


Jaké předměty chceš začít učit?


Všeobecné předměty

Tzv. všeobecně–vzdělávacími předměty se podle zákona o ped. pracovnících rozumí předměty „opravňující k obecnému pedagogickému působení na dané škole“. Typicky jsou to např. čeština, matematika, občanská výchova, dějepis, základy společenských věd apod., přírodopis, fyzika, chemie apod.

V některých případech se požadavky na učitele/ky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ liší, proto si svou situaci raději porovnej u obou stupňů:


Všeobecné předměty pro 2. stupeň ZŠ nebo nižší stupně víceletých gymnázií

Pokud chceš učit některý z těchto předmětů na 2. stupni ZŠ a nižším gymplu, budeš (případně nebudeš) si doplňovat kvalifikaci podle toho, co z následujícího jsi absolvoval/a:


Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ

Pokud chceš učit určitý předmět na 2. stupni ZŠ, nejlogičtější cestou k tomu je magisterský titul z učitelství daného předmětu pro 2. stupeň ZŠ.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víš, že chceš učit na druhém stupni češtinu, vystuduješ bakaláře v oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a na téže škole pak navazujícího magistra Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy. Některé školy předchozího bakaláře v daném oboru pro přijetí na navazujícího magistra přímo vyžadují.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého studia budeš muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ

Pokud chceš učit určitý předmět na 2. stupni ZŠ, kvalifikaci k tomu získáš magisterským titulem z učitelství daného předmětu pro 2. stupeň ZŠ a/nebo SŠ.

Tedy např. pokud chceš učit na druhém stupni dějepis, vystuduješ bakaláře v oboru Dějepis se zaměřením na vzdělávání a na téže škole pak navazujícího magistra Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ. Některé školy předchozího bakaláře v daném oboru pro přijetí na navazujícího magistra přímo vyžadují.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého studia budeš muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ

Pokud chceš učit určitý předmět na 2. stupni ZŠ, můžeš ho učit i s magisterským titulem z učitelství daného předmětu pro SŠ.

Tedy např. pokud chceš učit na druhém stupni zeměpis, vystuduješ bakaláře v oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání a na téže škole pak navazujícího magistra Učitelství geografie pro střední školy. Některé školy předchozího bakaláře v daném oboru pro přijetí na navazujícího magistra přímo vyžadují.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého studia budeš muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Mgr. ze speciální pedagogiky pro učitele

Pokud chceš učit určitý předmět na 2. stupni ZŠ a máš magistra ze speciální pedagogiky pro učitele, stačí ti doplnit si

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Mgr. z učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Pokud chceš učit určitý předmět na 2. stupni ZŠ a máš magistra z učitelství pro 1. stupeň ZŠ (jinak také primární pedagogika), stačí ti doplnit si

buď

bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ

To znamená, že pokud máš magistra z učitelství 1. stupně a později zjištíš, že by tě lákal spíš 2. stupeň, jednou z variant je doplnit si bakaláře z učitelství ideálně daného předmětu pro 2. stupeň ZŠ.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého bakalářského studia budeš muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. f) bodu 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ

To znamená, že pokud máš magistra z učitelství 1. stupně a později zjištíš, že by tě lákal spíš 2. stupeň, stačí ti doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ na některé vysoké škole.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. f) bodu 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace (DVPP)

To znamená, že pokud máš magistra z učitelství 1. stupně a později zjištíš, že by tě lákal spíš 2. stupeň, už jsi kvalifikovaný/á pedagog/žka, a tak ti stačí doplnit si k tomu učitelství ideálně daného předmětu pro 2. stupeň ZŠ v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. f) bodu 3. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Mgr. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chceš učit určitý předmět na 2. stupni ZŠ a máš magistra z nepedagogického oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, stačí ti doplnit si

buď

➥ pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že když budeš chtít učit třeba dějepis, ale budeš mít třeba omylem magistra z ekonomie, nejlepší je pro tebe dodělat si bakaláře v oboru Dějepis se zaměřením na vzdělávání, čímž získáš pedagogickou kvalifikaci i potřebnou odbornost v předmětu.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého bakalářského studia budeš muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. d) bodu 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že když budeš chtít učit třeba češtinu, ale budeš mít třeba omylem inženýra z informatiky, stačí ti doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíš si ovšem najít studium CŽV, na které se budeš moci přihlásit (podmínky pro přijetí najdeš u jednotlivých oborů) – je pravděpodobné, že se budeš muset přihlásit na CŽV na některé z technických VŠ. Tím se staneš kvalifikovaným pedagogem. Spousta ředitelů by tě ale pravděpodobně nechala učit jen informatiku, kterou jsi vystudoval/a, proto je vhodné si pak už jen doplnit aprobaci pro učitelství češtiny.

Pozn.: „Aprobovanost“ pro výuku dalšího předmětu si doplníš studiem učitelství daného předmětu v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. d) bodu 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Všeobecné předměty pro SŠ, SOŠ, SOU nebo gymnázia

Pokud chceš učit některý z těchto předmětů na středních školách, učilištích nebo gymnáziích, budeš (případně nebudeš) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda už máš:


Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ

Pokud chceš učit určitý předmět na SŠ, nejlogičtější cestou k tomu je magisterský titul z učitelství daného předmětu pro SŠ.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víš, že chceš učit na střední škole češtinu, vystuduješ bakaláře v oboru Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a na téže škole pak navazujícího magistra Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy. Některé školy předchozího bakaláře v daném oboru pro přijetí na navazujícího magistra přímo vyžadují.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého studia budeš muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (1) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ

Pokud chceš učit určitý předmět na SŠ, kvalifikaci k tomu získáš magisterským titulem z učitelství daného předmětu pro 2. stupeň ZŠ a/nebo SŠ.

Tedy např. pokud chceš učit na střední škole dějepis, vystuduješ bakaláře v oboru Dějepis se zaměřením na vzdělávání a na téže škole pak navazujícího magistra Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ. Některé školy předchozího bakaláře v daném oboru pro přijetí na navazujícího magistra přímo vyžadují.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého studia budeš muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (1) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ

Pokud chceš učit určitý předmět na SŠ a máš magistra z učitelství pro 2. stupeň ZŠ, stačí ti doplnit si

buď

bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ

V praxi to tedy znamená, že pokud už máš magistra např. z ČJ a AJ pro 2. stupeň ZŠ, měl/a by sis k tomu doplnit bakaláře, tedy např. Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (1) písm. d) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnícíchnebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů SŠ

To znamená, že pokud už máš magistra z učitelství matematiky pro 2. stupeň, stačí ti doplnit si k tomu učitelské CŽV na některé vysoké škole.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (1) písm. d) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace (DVPP)

To znamená, že pokud máš magistra z učitelství 2. stupně a později zjištíš, že by tě víc lákalo učitelství na střední škole, už jsi kvalifikovaný/á pedagog/žka, a tak ti stačí doplnit si k tomu učitelství ideálně daného předmětu pro SŠ v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (1) písm. d) bod 3. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Mgr. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chceš učit určitý předmět na SŠ a máš magistra z nepedagogického oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, stačí ti doplnit si:

buď

➥ pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že když budeš chtít učit třeba dějepis, ale budeš mít třeba omylem magistra z ekonomie, nejlepší je pro tebe dodělat si bakaláře v oboru Dějepis se zaměřením na vzdělávání, čímž získáš pedagogickou kvalifikaci i potřebnou odbornost v předmětu.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého bakalářského studia budeš muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (1) písm. c) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že když budeš chtít učit třeba češtinu, ale budeš mít třeba omylem inženýra z informatiky, stačí ti doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíš si ovšem najít studium CŽV, které odpovídá oboru tvého magistra, tedy např. CŽV učitelství v oboru informační a komunikační technologie. Tím získáš pedagogickou kvalifikaci pro učitelství na SŠ. 

Pozn.: „Aprobovanost“ pro výuku jazyka si doplníš studiem učitelství daného předmětu v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (1) písm. c) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnícíchCizí jazyky

Požadavky na vyučující cizích jazyků jsou shodné pro učitelství na 2. stupni ZŠ i pro SŠ.

Pokud chceš učit některý z cizích jazyků na 2. stupni ZŠ, gymnáziích, středních školách a učilištích, budeš (případně nebudeš) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda máš:

Pokud nemáš ani jedno z toho, budeš si to muset doplnit celé, případně se kvalifikovat v jiném předmětu a aprobaci pro jazyk si doplnit v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.


Mgr. z učitelství příslušného cizího jazyka

Pokud chceš učit určitý cizí jazyk na 2. stupni ZŠ nebo SŠ, nejlogičtější cestou k tomu je magisterský titul z učitelství daného cizího jazyka.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víš, že chceš učit na druhém stupni angličtinu, vystuduješ bakaláře v oboru Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a v nejjednodušším případě pak na té samé škole i navazujícího magistra Učitelství anglického jazyka a literatury. Některé školy předchozího bakaláře v daném oboru pro přijetí na navazujícího magistra přímo vyžadují.

Pozn.: Pravděpodobně si k tomu v rámci svého studia budeš muset vybrat učitelství ještě dalšího předmětu.

V zákoně najdeš požadavky:
▶ pro 2. stupeň ZŠ podle § 8 odst. (1) písm. i) v § 12 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ podle § 9 odst. (1) písm. g) § 12 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Bc. (nebo vyšší) z učitelství / se zaměřením na vzdělávání

Pokud chceš učit určitý cizí jazyk a máš bakaláře nebo magistra z nějakého pedagogického oboru, stačí ti doplnit si

jazykovou zkoušku na úrovni aspoň C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) +
doplňující didaktické studium příslušného jazyka (DVPP)

Tedy např. pokud jsi vystudoval/a bakaláře v oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání, možná jsi odjel/a pracovat na pár let do zahraničí a pak jsi zjistil/a, že chceš učit jazyky, musíš si dodělat jazykovou zkoušku úrovně C1 a k tomu v rámci DVPP tzv. doplňující didaktické studium příslušného jazyka (možná ho někde najdeš jako “pedagogické minimum” pro daný jazyk).

V zákoně najdeš požadavky:
▶ pro 2. stupeň ZŠ podle § 8 odst. (1) písm. i) v § 12 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ podle § 9 odst. (1) písm. g) § 12 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Mgr. ze společenských věd pro daný jazyk

Pokud chceš učit určitý cizí jazyk na 2. stupni ZŠ nebo na SŠ a studoval/a jsi daný jazyk v nějakém společenskovědním programu, stačí ti doplnit si

buď

➥ bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů

V praxi to může znamenat, že budeš mít třeba vystudovanou anglistiku (Mgr.) a doděláš si k tomu bakaláře v oboru Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (nebo pro úplně jiný předmět) – pak budeš kvalifikovaný/á učitel/ka.

V zákoně najdeš požadavky:
▶ pro 2. stupeň ZŠ podle § 8 odst. (1) písm. i) v § 12 písm. c) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ podle § 9 odst. (1) písm. g) § 12 písm. c) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů

To může znamenat, že budeš mít třeba vystudovanou hispanistiku na filozofické fakultě (Mgr.) a doděláš si k tomu studium CŽV pro učitelství jazyků.

V zákoně najdeš požadavky:
▶ pro 2. stupeň ZŠ podle § 8 odst. (1) písm. i) v § 12 písm. c) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ podle § 9 odst. (1) písm. g) § 12 písm. c) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ „studium pedagogiky“

Jedná se o vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném pro DVPP a uskutečňovaném VŠ nebo zařízením pro DVPP.

To může znamenat, že pokud budeš mít třeba vystudovaný francouzský jazyk, stačí ti doplnit si k tomu studium pedagogiky, což je akreditované vzdělání uskutečňované VŠ nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto případě hledej kurzy s názvem Studium pedagogiky pro učitele jazykových škol s právem státní závěrečné zkoušky.

V zákoně najdeš požadavky:
▶ pro 2. stupeň ZŠ podle § 8 odst. (1) písm. i) v § 12 písm. c) bod 3. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ podle § 9 odst. (1) písm. g) § 12 písm. c) bod 3. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Mgr. z jiného oboru

Pokud chceš učit cizí jazyky na 2. stupni ZŠ, na gymplu nebo na SŠ a máš magistra z jiného oboru než z učitelství nebo společenskovědního studia daného jazyka, stačí ti doplnit si

buď

➥ bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů

V praxi to může znamenat, že budeš mít třeba inženýra z elektrotechniky a doděláš si k němu bakaláře v oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání – pak budeš kvalifikovaný/á učitel/ka.

V zákoně najdeš požadavky:
▶ pro 2. stupeň ZŠ podle § 8 odst. (1) písm. i) v § 12 písm. d) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ podle § 9 odst. (1) písm. g) § 12 písm. d) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů +
jazykovou zkoušku na úrovni aspoň C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) +
doplňující didaktické studium příslušného jazyka (DVPP)

V praxi je to cesta poměrně komplikovaná a vyplatí se v případě, že už máš magistra i jazykovou zkoušku a nechce se ti studovat další bakalář. Musíš si ovšem najít studium CŽV, na které se budeš moci přihlásit (podmínky pro přijetí najdeš u jednotlivých oborů). Pokud máš vystudovaná práva, je pravděpodobné, že se budeš muset přihlásit na CŽV na některé z právnických fakult VŠ. Tím získáš pedagogickou kvalifikaci a „aprobovanost“ pro výuku jazyka si doplníš studiem učitelství daného jazyka v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

V zákoně najdeš požadavky:
▶ pro 2. stupeň ZŠ podle § 8 odst. (1) písm. i) v § 12 písm. d) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ podle § 9 odst. (1) písm. g) § 12 písm. d) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Rodilý mluvčí cizího jazyka / na jazykové úrovni rodilého mluvčího

Rodilá/ý mluvčí nebo ten, kdo jazyk ovládá na úrovni rodného jazyka, splňuje předpoklady pro vyučování konverzace tohoto cizího jazyka, pokud dokončil/a alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou

Pokud jsi rodilý mluvčí např. italského jazyka (nebo na úrovni rodilého mluvčího) a máš maturitu z jakéhokoli oboru (třeba z elektrotechniky), můžeš učit konverzaci daného jazyka na SŠ.

V případě, že získal/a vysokoškolské vzdělání, splňuje předpoklady pro vyučování tohoto cizího jazyka.

Pokud jsi rodilý mluvčí např. německého jazyka (nebo na úrovni rodilého mluvčího) a máš vystudovaný jakýkoli obor na VŠ (třeba historii, stačí Bc.), můžeš daný jazyk vyučovat na SŠ.

V zákoně najdeš požadavky:
▶ pro 2. stupeň ZŠ i pro SŠ v § 22 odst. (4) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnícíchUmělecké předměty

Požadavky na vyučující uměleckých předmětů jsou shodné pro učitelství na 2. stupni ZŠ i pro SŠ.

Pokud chceš učit některý z uměleckých předmětů na 2. stupni ZŠ, gymnáziích, středních školách a učilištích, musíš mít vystudovaného buď

Mgr. z učitelství pro ZUŠ toho oboru, který budeš učit

Pokud chceš učit umělecké předměty na 2. stupni ZŠ, stačí ti magisterské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů základní umělecké školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.

Pokud máš tedy vystudován např. obor Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy, můžeš učit výtvarnou výchovu i na 2. stupni ZŠ.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 8 odst. (1) písm. g) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Mgr. / MgA. umělecko-pedagogického zaměření

Pokud chceš učit umělecké předměty na 2. stupni ZŠ nebo SŠ, nejjednodušší cestou k tomu je magisterský titul z oboru daného umělecko–pedagogického zaměření.

Pokud máš tedy „uměleckého“ magistra a zjistíš, že mu můžeš prokázat tzv. umělecko–pedagogické zaměření, pedagogickou kvalifikaci máš.

V zákoně najdeš požadavky tady:
▶ pro 2. stupeň ZŠ v § 8 odst. (3) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ v § 9 odst. (8) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo musíš být

výkonná umělkyně / výkonný umělec

Ředitel/ka školy může písemně uznat požadavek kvalifikace za splněný výkonnému umělci/kyni (takový umělec, který tvoří umělecké výkony, například výkon herce, zpěváka, hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá, recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo a výtvory tradiční lidové kultury a výkon artisty, který provádí umělecký výkon), výtvarnému umělci, pokud splňuje požadavky uvedené v Učitel uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pokud zároveň rozsah pracovního úvazku nepřesahuje polovinu maximální stanovené týdenní pracovní doby (dle platné právní úpravy tedy nesmí přesáhnout 20 hodin týdně). Uznání platí po dobu, kdy daný umělec splňuje výše stanovené požadavky.

Pokud chceš učit umělecké předměty na 2. stupni ZŠ, můžeš také prokázat, že jsi výkonným či výtvarným umělcem nebo kvalifikovaně učíš v ZUŠ, na SŠ či konzervatoři. Pokud je to tak a ve škole máš pracovat max. na půl úvazku, může ti ředitel/ka písemně uznat předpoklad odborné kvalifikace pro odpovídající předmět. Uznání tvé kvalifikace pak platí pouze pro dobu, kdy splňuješ výše uvedené podmínky.

V zákoně najdeš požadavky tady:
▶ pro 2. stupeň ZŠ v § 8 odst. (4) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ v § 9 odst. (9) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnícíchTělesná výchova

Požadavky na vyučující tělesné výchovy jsou shodné pro učitelství na 2. stupni ZŠ i pro SŠ. Pokud chceš učit tělocvik na 2. stupni ZŠ, gymnáziích, středních školách a učilištích, musíš mít vystudovaného

Mgr. se zaměřením na tělesnou výchovu a sport

Pokud chceš učit tělocvik na 2. stupni ZŠ nebo SŠ, stačí ti k tomu magisterský titul (ne nutně pedagogický) z oboru zaměřeného na tělesnou výchovu a sport.

Tedy např. pokud máš magistra v oboru “Trenér“, můžeš spokojeně vyrazit do školství.

V zákoně najdeš požadavky tady:
▶ pro 2. stupeň ZŠ v § 8 odst. (1) písm. h) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
▶ pro SŠ v § 9 odst. (1) písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnícíchOdborné předměty

Pokud chceš učit nějaký odborný předmět typicky na střední škole nebo středním odborném učilišti, budeš (případně nebudeš) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda už máš:

Mgr. z učitelství odborných předmětů SŠ

Pokud chceš učit odborný předmět na SŠ (např. odborné kreslení), nejpřímější cestou k tomu je magisterský titul z oboru učitelství odborných předmětů pro SŠ.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (2) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chceš učit odborný předmět (např. chemické technologie), můžeš mít vystudovaný všeobecně-vzdělávací předmět pro 2. stupně ZŠ a SŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu – v tomto případě by to splňoval obor učitelství chemie pro 2. st. ZŠ a SŠ. 

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (2) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Mgr. z učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

V případě, že chceš učit odborný předmět (např. počítačové sítě), můžeš mít vystudovaný všeobecně-vzdělávací předmět pro SŠ, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu. V tomto případě by to splňoval obor učitelství informatiky pro SŠ. 

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (2) písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Mgr. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chceš učit nějaký odborný předmět na SŠ a máš magistra z nepedagogického oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, stačí ti doplnit si:

buď

➥ pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že pokud máš třeba inženýra z elektrotechniky a chceš učit odborný předmět elektrotechnická měření, nejlepší je pro tebe dodělat si bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ v ideálním případě se zaměřením na technické obory, čímž získáš pedagogickou kvalifikaci i potřebnou odbornost v předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (2) písm. d) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že pokud máš třeba inženýra z informatiky a chceš učit odborný předmět počítačové aplikace, stačí ti doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíš si ovšem najít studium CŽV, na které se budeš moci přihlásit (podmínky pro přijetí najdeš u jednotlivých oborů) – je pravděpodobné, že se budeš muset přihlásit na CŽV na některé z technických VŠ. Tím se staneš kvalifikovaným pedagogem.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (2) písm. d) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ studium pedagogiky

V praxi to znamená, že pokud máš třeba inženýra z dopravních staveb a chceš učit odborný předmět s tím související, stačí ti doplnit si k tomu studium pedagogiky, což je akreditované vzdělání uskutečňované VŠ nebo zařízením pro DVPP. V tomto případě hledej kurzy s názvem Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (2) písm. d) bod 3. a podle něj § 22 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnícíchPraktické vyučování

Pokud chceš učit nějaký praktický předmět typicky na střední škole nebo středním odborném učilišti, budeš (případně nebudeš) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda máš:

Bc. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chceš učit nějaký praktický předmět na SŠ a máš alespoň bakaláře z nepedagogického oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, stačí ti doplnit si:

buď

➥ pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že pokud máš třeba vystudovanou chemii a chceš učit předmět chemická laboratoř, nejlepší je pro tebe dodělat si bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ ideálně v oboru chemie, čímž získáš pedagogickou kvalifikaci i potřebnou odbornost v předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (3) písm. a) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že když budeš mít třeba bakaláře z ekonomky a chceš učit předmět účetní praktika, stačí ti doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíš si ovšem najít studium CŽV, na které se budeš moci přihlásit (podmínky pro přijetí najdeš u jednotlivých oborů) – je pravděpodobné, že se budeš muset přihlásit na CŽV na některé z ekonomických VŠ. Tím se staneš kvalifikovaným pedagogem.  

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (3) písm. a) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ studium pedagogiky

V praxi to znamená, že pokud máš třeba bakaláře z ekonomky a chceš učit praktický předmět projektové řízení, stačí ti doplnit si k tomu studium pedagogiky, což je akreditované vzdělání uskutečňované VŠ nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto případě hledej kurzy s názvem Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (3) písm. a) bod 3. a podle něj § 22 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


DiS. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chceš učit nějaký praktický předmět na SŠ a máš DiS. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, stačí ti doplnit si:

buď

➥ pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že pokud máš třeba titul DiS. z obchodní akademie a chceš učit praktický předmět obchodní provoz, nejlepší je pro tebe dodělat si bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů 2. stupně nebo ZŠ ideálně v podobném oboru, čímž získáš pedagogickou kvalifikaci i potřebnou odbornost v předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (3) písm. b) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že když budeš mít titul Dis. z ekonomiky a budeš chtít učit praktický předmět ekonomika podniku, stačí ti doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíš si ovšem najít studium CŽV, na které se budeš moci přihlásit (podmínky pro přijetí najdeš u jednotlivých oborů) – je pravděpodobné, že se budeš muset přihlásit na CŽV na některé z ekonomických VŠ. Tím se staneš kvalifikovaným pedagogem.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (3) písm. b) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ studium pedagogiky

V praxi to znamená, že pokud máš Dis. z ekonomického oboru a chceš učit praktický předmět účetnictví, stačí ti doplnit si k tomu studium pedagogiky, což je akreditované vzdělání uskutečňované VŠ nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto případě hledej kurzy s názvem Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (3) písm. b) bod 3. a podle něj § 22 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


Maturita z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chceš učit nějaký praktický předmět na SŠ a máš maturitu, z toho oboru, který budeš učit, stačí ti doplnit si:

buď

➥ pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že pokud máš maturitu z obchodní střední školy a chceš učit účetnictví, nejlepší je pro tebe dodělat si bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ ideálně na nějaké ekonomické VŠ, čímž získáš pedagogickou kvalifikaci i potřebnou odbornost v předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (3) písm. c) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že když budeš mít maturitu z ekonomické SŠ a chceš učit předmět účetnictví, stačí ti doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíš si ovšem najít studium CŽV, na které se budeš moci přihlásit (podmínky pro přijetí najdeš u jednotlivých oborů) – je pravděpodobné, že se budeš muset přihlásit na CŽV na některé z ekonomických VŠ. Tím se staneš kvalifikovaným pedagogem.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (3) písm. c) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ studium pedagogiky

V praxi to znamená, že pokud máš třeba maturitu z oboru automechanik a chceš učit praktický předmět autodílny, stačí ti doplnit si k tomu studium pedagogiky, což je akreditované vzdělání uskutečňované VŠ nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto případě hledej kurzy s názvem Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (3) písm. c) bod 3. a podle něj § 22 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnícíchOdborný výcvik

Pokud chceš učit odborný výcvik typicky na střední škole nebo středním odborném učilišti, budeš (případně nebudeš) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda máš:

Bc. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chceš učit odborný výcvik na SŠ a máš alespoň bakaláře z nepedagogického oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, stačí ti doplnit si:

buď

➥ pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že pokud máš třeba bakaláře z technologie potravin a chceš učit odborný výcvik potravinářskou výrobu, můžeš si dodělat ještě jednoho bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ, čímž získáš pedagogickou kvalifikaci.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (5) písm. a) a podle něj § 9 odst. (3) písm. a) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že když budeš mít bakaláře v oboru technologie potravin a budeš chtít učit pekárenskou výrobu, stačí ti doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíš si ovšem najít studium CŽV, na které se budeš moci přihlásit (podmínky pro přijetí najdeš u jednotlivých oborů) – je pravděpodobné, že se budeš muset přihlásit na CŽV na některé z technických VŠ. Tím se staneš kvalifikovaným pedagogem.  

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (5) písm. a) a podle něj § 9 odst. (3) písm. a) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

➥ studium pedagogiky

V praxi to znamená, že pokud máš třeba bakaláře z technologie potravin a chceš učit odborný výcvik potravinářskou výrobu, je potřeba doplnit si studium pedagogiky, což je akreditované vzdělání uskutečňované VŠ nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto případě hledej kurzy s názvem Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (5) písm. a) a podle něj § 9 odst. (3) písm. a) bod 3. a podle něj § 22 zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících


DiS. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chceš učit odborný výcvik na SŠ a máš DiS. z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, stačí ti doplnit si:

buď

➥ pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že pokud máš třeba titul DiS. ze zahradnického oboru a budeš chtít učit zahradnické práce, nejlepší je pro tebe dodělat si bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ, čímž získáš pedagogickou kvalifikaci i potřebnou odbornost v předmětu.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (5) písm. a) a podle něj § 9 odst. (3) písm. b) bod 1. zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících


nebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že když budeš mít titul Dis. z technologie potravin a budeš chtít učit odborný výcvik potravinářské výroby, stačí ti doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíš si ovšem najít studium CŽV, na které se budeš moci přihlásit (podmínky pro přijetí najdeš u jednotlivých oborů). Tím se staneš kvalifikovaným pedagogem.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (5) písm. a) a podle něj § 9 odst. (3) písm. b) bod 2. zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících


nebo

➥ studium pedagogiky

V praxi to znamená, že pokud máš třeba DiS. z technologie potravin a chceš učit odborný výcvik potravinářskou výrobu, je potřeba doplnit si studium pedagogiky, což je akreditované vzdělání uskutečňované VŠ nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto případě hledej kurzy s názvem Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (5) písm. a) a podle něj § 9 odst. (3) písm. b) bod 3. a podle něj § 22 zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících


Maturita z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chceš učit nějaký praktický předmět na SŠ a máš maturitu z toho oboru, který máš učit, stačí ti doplnit si:

buď

➥ pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že pokud budeš mít maturitu v oboru analýzy potravin a budeš chtít učit potravinářskou výrobu, nejlepší je pro tebe dodělat si bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ, čímž získáš pedagogickou kvalifikaci.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (5) písm. a) a podle něj § 9 odst. (3) písm. c) bod 1. zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících


nebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že když budeš mít maturitu z oboru odpovídajícímu tomu, který chceš učit, stačí ti doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíš si ovšem najít studium CŽV, na které se budeš moci přihlásit (podmínky pro přijetí najdeš u jednotlivých oborů) – je pravděpodobné, že se budeš muset přihlásit na CŽV na některé z technických VŠ. Tím se staneš kvalifikovaným pedagogem.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (5) písm. a) a podle něj § 9 odst. (3) písm. c) bod 2. zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících


nebo

➥ studium pedagogiky

V praxi to znamená, že pokud budeš mít maturitu v oboru analýzy potravin a budeš chtít učit potravinářskou výrobu, je potřeba doplnit si studium pedagogiky, což je akreditované vzdělání uskutečňované VŠ nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto případě hledej kurzy s názvem Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (5) písm. a) a podle něj § 9 odst. (3) písm. c) bod 3. a podle něj § 22 zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících


Výuční list z toho oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Pokud chceš učit odborný výcvik na SŠ a máš výuční list z toho oboru, který máš učit, stačí ti doplnit si:

buď

➥ pedagogického bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ nebo SŠ

V praxi to znamená, že pokud máš jen výuční list, musíš si dodělat maturitu, a pak bakaláře se zaměřením na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ nebo SŠ, čímž získáš pedagogickou kvalifikaci.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (5) písm. b) bod 1. zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících


nebo

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ

V praxi to znamená, že když budeš mít výuční list, stačí ti doplnit si k tomu učitelské CŽV pro 2. stupeň ZŠ či SŠ na některé vysoké škole. Musíš si ovšem najít studium CŽV, na které se budeš moci přihlásit (podmínky pro přijetí najdeš u jednotlivých oborů) – je pravděpodobné, že se budeš muset přihlásit na CŽV na některé z technických VŠ. Tím se staneš kvalifikovaným pedagogem. 

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (5) písm. b) bod 2. zákona č. 563/2004 o pedagogických pracovnících


nebo

➥ studium pedagogiky

V praxi to znamená, že pokud budeš instalatér s výučním listem a budeš chtít učit tomu odpovídající předmět odborného výcviku, je potřeba doplnit si studium pedagogiky, což je akreditované vzdělání uskutečňované VŠ nebo zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V tomto případě hledej kurzy s názvem Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ a SOU.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 9 odst. (5) písm. b) bod 3. a podle něj § 22 zákona č. 562/2004 o pedagogických pracovnících
Asistent pedagoga

Požadované vzdělání pro výkon profese asistenta pedagoga (dále jen AP) se liší podle toho, kterou úroveň odbornosti budeš jako asistent*ka vykonávat:


“Vyšší” úroveň činnosti

Jde o přímou pedagogickou činnost:

  • ve třídě, ve které jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), nebo 
  • ve škole s integrovanými žáky.

    AP musí mít minimálně maturitu a odpovídající pedagogické vzdělání.

Pokud se chceš stát asistentem*kou pedagoga této “vyšší” úrovně, budeš (případně nebudeš) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda máš:

Pokud nemáš alespoň maturitu, podívej se na kvalifikaci pro „nižší“ úroveň činnosti AP.

Bc. v oblasti pedagogických věd

Pokud chceš vykonávat “vyšší” úroveň činnosti AP, stačí ti minimálně bakalářský titul z jakéhokoliv pedagogického oboru.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víš, že chceš být asistent*ka pedagoga, ale rád*a bys tomu líp rozuměl*a, můžeš si udělat bakaláře např. z přípravy učitelů MŠ.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 20 odst. (1) písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Bc. v jiné než pedagogické oblasti

Pokud chceš vykonávat “vyšší” úroveň činnosti AP a máš jakýkoliv bakalářský titul, stačí ti dodělat si 

buď

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném VŠ a zaměřeném na pedagogiku

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 20 odst. (1) písm. b) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

studium pedagogiky

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 20 odst. (1) písm. b) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

studium pro asistenty pedagoga

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 20 odst. (1) písm. b) bod 3. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Dis. v oblasti pedagogických věd

Pokud chceš vykonávat “vyšší” úroveň činnosti AP, stačí ti titul Dis. z jakéhokoliv pedagogického oboru.

Tedy např. pokud rovnou po střední škole víš, že chceš být asistent*ka pedagoga, vystuduješ VOŠ v oboru Učitelství pro mateřské školy.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 20 odst. (1) písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Dis. v jiné než pedagogické oblasti

Pokud chceš vykonávat “vyšší” úroveň činnosti AP a máš titul Dis., stačí ti dodělat si 

buď

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném VŠ a zaměřeném na pedagogiku

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 20 odst. (1) písm. d) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

studium pedagogiky

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 20 odst. (1) písm. d) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

studium pro asistenty pedagoga

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 20 odst. (1) písm. d) bod 3. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

maturita pedagogického zaměření

Pokud chceš vykonávat “vyšší” úroveň činnosti AP, stačí ti maturita z pedagogické střední školy.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 20 odst. (1) písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

maturita jiného než pedagogického zaměření

Pokud chceš vykonávat “vyšší” úroveň činnosti AP a máš hotovou maturitu, stačí ti dodělat si 

buď

➥ vzdělání v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) uskutečňovaném VŠ a zaměřeném na pedagogiku

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 20 odst. (1) písm. f) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

studium pedagogiky

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 20 odst. (1) písm. f) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

studium pro asistenty pedagoga

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 20 odst. (1) písm. f) bod 3. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


„Nižší“ úroveň činnosti

Jde o přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných pracích

  • ve škole, 
  • ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, 
  • ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, 
  • ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo 
  • ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Pro výkon této úrovně AP stačí dokonce pouze základní vzdělání s doplněným studiem pro AP. 

Pokud se chceš stát asistentem*kou pedagoga této „nižší“ úrovně, budeš (případně nebudeš) si doplňovat kvalifikaci podle toho, zda máš:

Pokud máš maturitu nebo vyšší vzdělání, podívej se na kvalifikaci pro „vyšší“ úroveň činnosti AP – požadavky na doplnění kvalifikace jsou stejné (máš více možností) a budeš kvalifikován*a pro výkon obou úrovní činnosti AP.

Výuční list

Pokud chceš vykonávat “nižší” úroveň činnosti AP a máš výuční list z jakéhokoliv oboru, stačí ti doplnit si:

studium pedagogiky

V zákoně najdeš požadavky tady:

§ 20 odst. (2) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Střední vzdělání v oboru zaměřeném na přípravu AP

Pokud chceš vykonávat “nižší” úroveň činnosti AP, stačí ti střední vzdělání (většinou jednoleté či dvouleté bez výučního listu a bez maturity) v oboru zaměřeném na přípravu asistentů pedagoga.

Tedy např. pokud se chceš stát asistentem*kou pedagoga, kvalifikaci získáš tak, že vystuduješ středoškolský obor jako např. Pedagogika pro asistenty ve školství.

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 20 odst. (2) písm. c) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Střední vzdělání jakékoliv

Pokud chceš vykonávat “nižší” úroveň činnosti AP a máš jakékoliv střední vzdělání bez maturity nebo výučního listu, stačí ti dodělat si 

buď

studium pedagogiky

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 20 odst. (2) písm. d) bod 1. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

studium pro asistenty pedagoga

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 20 odst. (2) písm. d) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících


nebo

Základní vzdělání

Pokud chceš vykonávat “nižší” úroveň činnosti AP a máš pouze základní vzdělání, stačí ti doplnit si:

studium pedagogiky

V zákoně najdeš požadavky tady:
§ 20 odst. (2) písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících